ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. ตาก เขต 2 144 50 21 9 215
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 137 54 29 12 220
3 สพป. พิษณุโลก เขต 2 133 61 23 11 217
4 สพป. สุโขทัย เขต 2 129 56 36 11 221
5 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 128 67 26 10 221
6 สพป. พิษณุโลก เขต 3 121 74 29 12 224
7 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 121 66 26 12 213
8 สพป. พิษณุโลก เขต 1 121 60 32 12 213
9 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 120 62 32 7 214
10 สพป. อุทัยธานี เขต 2 119 65 31 10 215
11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 116 59 26 14 201
12 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 112 78 33 16 223
13 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 111 70 34 15 215
14 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 110 79 27 13 216
15 สพป. พิจิตร เขต 2 109 60 33 16 202
16 สพป. เชียงราย เขต 3 108 68 29 13 205
17 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 108 64 39 12 211
18 สพป. น่าน เขต 2 106 71 36 10 213
19 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 106 52 41 14 199
20 สพป. ตาก เขต 1 105 57 32 13 194
21 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 104 71 30 11 205
22 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 102 59 30 18 191
23 สพป. พิจิตร เขต 1 101 52 42 15 195
24 สพป. ลำปาง เขต 1 99 62 37 15 198
25 สพป. เชียงราย เขต 2 98 65 39 11 202
26 สพป. น่าน เขต 1 97 64 34 9 195
27 สพป. เชียงราย เขต 4 97 60 45 17 202
28 สพป. สุโขทัย เขต 1 95 61 26 14 182
29 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 94 61 28 11 183
30 สพป. ลำปาง เขต 2 93 64 35 13 192
31 สพป. ลำพูน เขต 1 91 54 44 7 189
32 สพป. พะเยา เขต 2 90 58 30 9 178
33 สพป. เชียงราย เขต 1 89 72 34 14 195
34 สพป. พะเยา เขต 1 84 70 32 14 186
35 สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 50 28 15 161
36 สพป. แพร่ เขต 1 81 55 29 13 165
37 สพป. ลำพูน เขต 2 80 68 46 14 194
38 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 64 27 16 171
39 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 56 30 16 166
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 68 32 18 178
41 สพป. แพร่ เขต 2 76 62 38 13 176
42 สพป. ลำปาง เขต 3 73 67 32 7 172
43 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61 64 37 18 162
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51 53 34 16 138
รวม 4,441 2,753 1,434 566 8,628