ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. ตาก เขต 2 17 13 13 43
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 14 10 14 38
3 สพป. พิษณุโลก เขต 3 13 10 8 31
4 สพป. พิจิตร เขต 2 13 7 10 30
5 สพป. พิษณุโลก เขต 2 12 10 9 31
6 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 11 10 8 29
7 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 11 9 11 31
8 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 11 9 9 29
9 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 11 6 8 25
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 10 13 4 27
11 สพป. พิษณุโลก เขต 1 9 6 10 25
12 สพป. สุโขทัย เขต 2 8 16 17 41
13 สพป. เชียงราย เขต 2 8 7 9 24
14 สพป. น่าน เขต 1 8 5 5 18
15 สพป. อุทัยธานี เขต 2 7 5 7 19
16 สพป. น่าน เขต 2 7 4 11 22
17 สพป. ลำพูน เขต 2 6 7 3 16
18 สพป. สุโขทัย เขต 1 6 6 5 17
19 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 6 5 7 18
20 สพป. ลำปาง เขต 2 6 4 9 19
21 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 6 4 6 16
22 สพป. พิจิตร เขต 1 6 3 4 13
23 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 5 9 8 22
24 สพป. เชียงราย เขต 1 5 9 4 18
25 สพป. พะเยา เขต 2 5 8 4 17
26 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 5 8 3 16
27 สพป. แพร่ เขต 1 5 7 5 17
28 สพป. เชียงราย เขต 4 5 6 5 16
29 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 6 2 13
30 สพป. เชียงราย เขต 3 5 5 8 18
31 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 2 4 11
32 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 4 7 2 13
33 สพป. พะเยา เขต 1 3 4 6 13
34 สพป. ตาก เขต 1 2 6 9 17
35 สพป. อุทัยธานี เขต 1 2 4 3 9
36 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 3 1 6
37 สพป. ลำปาง เขต 3 2 2 1 5
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 1 8 5 14
39 สพป. ลำพูน เขต 1 1 6 3 10
40 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 3 3 7
41 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 2 2 5
42 สพป. แพร่ เขต 2 1 1 6 8
43 สพป. ลำปาง เขต 1 0 4 3 7
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 0 1 1
รวม 271 279 275 825

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 1).นางวาริน นะริน ผอ.กลุ่ม ICT สพป.สท.1 2).นายอาษา ชำนาญเดชสกุล สพป.สุโขทัย 1 โทร.0869354920 3).นายมุนินทร มาตมุงคุณ ศน.สพป.สท.2 4).ผอ.นพดล อินทร์ลับ สพป.สท.1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]