เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 93.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่ามะเขือ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.29 ทอง 4
5 บ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 89.98 ทอง 5
6 บ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.97 ทอง 6
7 บ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.31 ทอง 7
8 บ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 89.31 ทอง 7
9 บ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.30 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.98 ทอง 10
11 บ้านปากดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.64 ทอง 11
12 แม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.47 ทอง 12
13 ชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.64 ทอง 13
14 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 87.63 ทอง 14
15 บ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 87.25 ทอง 15
16 บ้านห้วยติ่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 81.80 ทอง 16
17 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 81.30 ทอง 17
18 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 80.98 ทอง 18
19 บ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.96 ทอง 19
20 บ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 80.11 ทอง 20
21 บ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 79.30 เงิน 21
22 บ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 69.63 ทองแดง 22
23 บ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 69.29 ทองแดง 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 94.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 93.05 ทอง 4
5 บ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 5
6 วัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.95 ทอง 6
7 บ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.90 ทอง 7
8 ดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92.85 ทอง 8
9 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.70 ทอง 9
10 ปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 92.70 ทอง 9
11 บ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 92.40 ทอง 11
12 บ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 92.35 ทอง 12
13 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. ลำปาง เขต 1 92.10 ทอง 13
14 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92.10 ทอง 13
15 บ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 15
16 ชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91.95 ทอง 16
17 บ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 91.45 ทอง 17
18 บ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 91.25 ทอง 18
19 บ้านห้วยปูลิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.15 ทอง 19
20 บ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.90 ทอง 20
21 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 90.85 ทอง 21
22 บ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.60 ทอง 22
23 แสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89.85 ทอง 23
24 วัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.50 ทอง 24
25 บ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 89.20 ทอง 25
26 บ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 26
27 บ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.60 ทอง 27
28 สระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.60 ทอง 27
29 วัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.45 ทอง 29
30 บ้านปางห้า สพป. เชียงราย เขต 3 88.30 ทอง 30
31 ภูขัดรวมไทยพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.30 ทอง 30
32 บ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 87.90 ทอง 32
33 ศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 87.65 ทอง 33
34 บ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.40 ทอง 34
35 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.10 ทอง 35
36 ราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.60 ทอง 36
37 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.75 ทอง 37
38 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.15 ทอง 38

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 รวมไทยพัฒนา 4 สพป. ตาก เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 5
6 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 5
7 มิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 5
8 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 5
9 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 5
10 บ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 92 ทอง 10
11 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 10
12 เทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง 10
13 เพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง 10
14 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 14
15 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 14
16 บ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91 ทอง 14
17 บ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 17
18 แม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 17
19 บ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 19
20 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 20
21 บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 21
22 บ้านปากคลองร่วม สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 22
23 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 23
24 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 24
25 นครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 25
26 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 26
27 บ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 27
28 วังหินวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 28
29 วัดแหลมโพธิ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 29
30 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 30
31 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 31
32 บ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 73 เงิน 32
33 บ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 71 เงิน 33
34 วัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 34
35 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 35
36 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 36
37 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 37
38 บ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 38
39 บ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65 ทองแดง 39
40 บ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 40
41 บ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 63 ทองแดง 41
42 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 62 ทองแดง 42
43 บ้านแม่ปิง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 43
44 เทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 4
5 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 5
6 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 8
9 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 9
10 บ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 10
11 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 11
12 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 12
13 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 13
14 บ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 14
15 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 15
16 วัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 16
17 บ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81 ทอง 17
18 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 18
19 บ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 18
20 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 20
21 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 20
22 บ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 22
23 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78 เงิน 22
24 บ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 24
25 บ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 24
26 บ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 26
27 บ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 26
28 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 28
29 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 28
30 อนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 30
31 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 30
32 บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 73 เงิน 32
33 ภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 32
34 บ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 34
35 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 34
36 บ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 71 เงิน 36
37 วัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 36
38 บ้านพัดโบก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 69 ทองแดง 38
39 วัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 39
40 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 40
41 วัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 41
42 อนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 42
43 วังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 43
44 บ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนา สพป. น่าน เขต 1 98.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. ลำปาง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหมืองลึก สพป. ลำพูน เขต 1 95.80 ทอง 4
5 บ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 93.20 ทอง 5
6 บ้านสามขา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.80 ทอง 6
7 บ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 91.60 ทอง 7
8 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 8
9 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.80 ทอง 9
10 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.60 ทอง 10
11 วัดหนองป่าครั่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.80 ทอง 11
12 บ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 83.60 ทอง 12
13 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.40 ทอง 13
14 เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.40 ทอง 13
15 บ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.20 ทอง 15
16 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 82.40 ทอง 16
17 อนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.60 ทอง 17
18 บ้านป่าแซง สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 18
19 บ้านดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 19
20 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.20 ทอง 19
21 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.80 ทอง 21
22 ผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 22
23 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สพป. เชียงราย เขต 4 79.40 เงิน 23
24 บ้านวังโพรง สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.40 เงิน 23
25 บ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.60 เงิน 25
26 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 77.60 เงิน 26
27 บ้านห้วยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 74.60 เงิน 27

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง 4
5 บ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 93 ทอง 5
7 บ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 5
8 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 5
9 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 9
10 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 9
11 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 9
12 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 12
13 บ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 12
14 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง 12
15 บ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 15
16 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 15
17 บ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 15
18 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 15
19 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 19
20 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 19
21 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง 19
22 บ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 88 ทอง 22
23 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 88 ทอง 22
24 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 24
25 บ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 24
26 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 24
27 อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 27
28 อินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 27
29 วัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 29
30 วัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 29
31 ธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 31
32 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 31
33 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 33
34 บ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 34
35 บ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 35
36 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 36
37 วัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 37
38 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 38
39 วัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 39
40 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 40
41 บ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 40
42 บ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 40
43 วัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 40
44 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.80 ทอง 4
5 บ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.80 ทอง 5
6 บ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 87.80 ทอง 5
7 บ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 87.20 ทอง 7
8 ไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.80 ทอง 8
9 บ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 84.80 ทอง 9
10 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.80 ทอง 9
11 ศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 83.80 ทอง 12
13 บ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 83.80 ทอง 12
14 บ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 83.40 ทอง 14
15 บ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 82.60 ทอง 15
16 บ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 82.40 ทอง 16
17 บ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.80 ทอง 17
18 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.80 ทอง 17
19 บ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.80 ทอง 17
20 บ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.60 ทอง 20
21 บ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.60 ทอง 20
22 บ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 22
23 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 81.20 ทอง 22
24 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.80 ทอง 24
25 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 80.80 ทอง 24
26 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.80 ทอง 24
27 ล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77.80 เงิน 27
28 บ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.80 เงิน 28
29 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 76.60 เงิน 29
30 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.20 เงิน 30
31 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.80 เงิน 31
32 วัดไดอีเผือก สพป. พิจิตร เขต 2 74.80 เงิน 31
33 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 73.80 เงิน 33
34 สามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 72.80 เงิน 34
35 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 35
36 บ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 35
37 บ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 71.60 เงิน 37
38 สบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 70.60 เงิน 38
39 บ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 39
40 บ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 69.20 ทองแดง 40
41 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 68.60 ทองแดง 41
42 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67.60 ทองแดง 42
43 สามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.80 ทองแดง 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 73.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 68.70 ทองแดง 4
5 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 68.10 ทองแดง 5
6 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.60 ทองแดง 6
7 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65.30 ทองแดง 7
8 บ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 65.20 ทองแดง 8
9 ปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64.60 ทองแดง 9
10 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 64.40 ทองแดง 10
11 ป่าแงะวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64.10 ทองแดง 11
12 วัดมหาวนาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.40 ทองแดง 12
13 บ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 31 เข้าร่วม 13
14 บ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 29.50 เข้าร่วม 14
15 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 29.50 เข้าร่วม 14
16 บ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 29 เข้าร่วม 16
17 บ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 29 เข้าร่วม 16
18 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 28.50 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 28.50 เข้าร่วม 18
20 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 28 เข้าร่วม 20
21 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 28 เข้าร่วม 20
22 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 28 เข้าร่วม 20
23 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 27.50 เข้าร่วม 23
24 บ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 27.50 เข้าร่วม 23
25 วัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 27.50 เข้าร่วม 23
26 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 27 เข้าร่วม 26
27 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 27 เข้าร่วม 26
28 บ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 26.50 เข้าร่วม 28
29 บ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 26 เข้าร่วม 29
30 บ้านห้วยต้าวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 26 เข้าร่วม 29
31 วัดหนองซิว สพป. ลำพูน เขต 1 26 เข้าร่วม 29
32 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32
33 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 25.50 เข้าร่วม 32
34 บ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 25.50 เข้าร่วม 32
35 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32
36 อนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 25.50 เข้าร่วม 32
37 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 24 เข้าร่วม 37
38 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 37
39 สันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 23 เข้าร่วม 39
40 ธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 21.50 เข้าร่วม 40
41 บ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 21 เข้าร่วม 41
42 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 19.50 เข้าร่วม 42

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.60 ทอง 4
5 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 83.40 ทอง 5
6 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.60 ทอง 7
8 แม่สอด สพป. ตาก เขต 2 82.40 ทอง 8
9 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.20 ทอง 9
10 บ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.20 ทอง 9
11 บ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.60 ทอง 11
12 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) สพป. พะเยา เขต 2 81.60 ทอง 11
13 วัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 13
14 บ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 14
15 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.40 เงิน 15
16 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 16
17 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 16
18 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77.40 เงิน 18
19 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 77.20 เงิน 19
20 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 20
21 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 20
22 บ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 76.90 เงิน 22
23 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 76.50 เงิน 23
24 สามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 24
25 สังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.30 เงิน 25
26 อนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 75.90 เงิน 26
27 บ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.80 เงิน 27
28 บ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 75.40 เงิน 28
29 บ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 75.40 เงิน 28
30 บ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 75.40 เงิน 28
31 บ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 31
32 พิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 74.90 เงิน 32
33 บ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.60 เงิน 33
34 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.60 เงิน 33
35 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 74.50 เงิน 35
36 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.50 เงิน 35
37 บ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.40 เงิน 37
38 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.40 เงิน 37
39 บ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.30 เงิน 39
40 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73.90 เงิน 40
41 เทศบาลเมืองสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 73.30 เงิน 41
42 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 72.40 เงิน 42
43 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.20 เงิน 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปงท่าข้าม สพป. แพร่ เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.40 ทอง 5
6 บ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 82.60 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 82.20 ทอง 7
8 วัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 82.20 ทอง 7
9 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.60 ทอง 9
10 ศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 81.60 ทอง 9
11 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.60 เงิน 11
12 บ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79.60 เงิน 11
13 บ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.60 เงิน 11
14 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.40 เงิน 14
15 อนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 15
16 บ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.40 เงิน 16
17 บ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 76.40 เงิน 17
18 เทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สุโขทัย เขต 2 75.80 เงิน 18
19 บ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.60 เงิน 19
20 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 75.20 เงิน 20
21 บ้านหินโง่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75.20 เงิน 20
22 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 22
23 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.60 เงิน 23
24 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.40 เงิน 24
25 บ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 74.40 เงิน 24
26 บ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 26
27 บ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 73.20 เงิน 27
28 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.80 เงิน 28
29 บ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 72.40 เงิน 29
30 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72.40 เงิน 29
31 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 72 เงิน 31
32 บ้านขุนแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71.60 เงิน 32
33 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 70.80 เงิน 33
34 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.80 เงิน 33
35 ประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 70.80 เงิน 33
36 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.60 เงิน 36
37 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 37
38 บ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 37
39 บ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 37
40 วัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 37

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง 5
6 บ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง 6
7 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง 7
8 ประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง 8
9 บ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง 9
10 บ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 11
12 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 12
13 บ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 13
14 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 14
15 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 15
16 บ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 16
17 บ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 17
18 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 18
19 ชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 19
20 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 20
21 บ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 21
22 บ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 22
23 บ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 23
24 บ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 24
25 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 25
26 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 26
27 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 27
28 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 28
29 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 29
30 บ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 29
31 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 29
32 แม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 32
33 ไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 32
34 บ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 34
35 ล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 34
36 สันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 34

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 7
9 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 9
10 บ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 76 เงิน 9
11 บ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 9
12 บ้านระวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76 เงิน 9
13 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 9
14 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 14
15 วัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 15
16 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 16
17 บ้านมูเซอ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 16
18 บ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 16
19 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 16
20 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 16
21 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72 เงิน 21
22 บ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 22
23 บ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 22
24 บ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 22
25 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 25
26 บ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 25
27 วัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 25
28 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 25
29 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 29
30 บ้านปางเฟือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 29
31 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64 ทองแดง 29
32 วัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 29
33 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 33
34 บ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 33
35 บ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 63 ทองแดง 33
36 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 33
37 ผาแดงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 33
38 บ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62 ทองแดง 38
39 บ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 38
40 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 38
41 วัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 38
42 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61 ทองแดง 42

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.60 ทอง 4
5 แม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89.40 ทอง 5
6 บ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 89.20 ทอง 6
7 เทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 88.80 ทอง 8
9 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.80 ทอง 8
10 วัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 88.40 ทอง 10
11 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 88.20 ทอง 11
12 บ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 12
13 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 12
14 ไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 12
15 บ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 87.60 ทอง 15
16 บ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.60 ทอง 15
17 บ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 87.40 ทอง 17
18 บ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 87.40 ทอง 17
19 บ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 87 ทอง 19
20 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 19
21 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.80 ทอง 21
22 ป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86.80 ทอง 21
23 สบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.60 ทอง 23
24 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.60 ทอง 23
25 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86.40 ทอง 25
26 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 26
27 บ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 26
28 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.60 ทอง 28
29 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 85.40 ทอง 29
30 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.20 ทอง 30
31 บ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 85.20 ทอง 30
32 บ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 32
33 รวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 32
34 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84.80 ทอง 34
35 ราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.60 ทอง 35
36 บ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 36
37 บ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.60 ทอง 37
38 บ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.60 ทอง 37
39 ร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.60 ทอง 37
40 วัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 83.60 ทอง 37
41 วัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.60 ทอง 37
42 บ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.20 ทอง 42
43 อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 43
44 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.60 ทอง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง 4
5 บ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.40 ทอง 5
6 บ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 6
7 บ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.80 ทอง 7
8 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.40 ทอง 8
9 บ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 82.20 ทอง 11
12 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 78.60 เงิน 12
13 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 77.40 เงิน 13
14 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 77.40 เงิน 13
15 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.40 เงิน 13
16 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.40 เงิน 16
17 บ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.60 เงิน 17
18 บ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 75.40 เงิน 18
19 ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 19
20 บึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 74.40 เงิน 20
21 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 21
22 บ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 22
23 บ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 70.60 เงิน 23
24 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 24
25 วัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 69.80 ทองแดง 25
26 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.80 ทองแดง 26
27 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 67.80 ทองแดง 27
28 บ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67.80 ทองแดง 27
29 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 27
30 บ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 30
31 ล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64.80 ทองแดง 31
32 บ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 32
33 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 57.80 เข้าร่วม 33
34 บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 54.80 เข้าร่วม 34
35 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 52.60 เข้าร่วม 35
36 บ้านวังลึก สพป. สุโขทัย เขต 1 31.40 เข้าร่วม 36

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.40 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 80.60 ทอง 5
6 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.40 ทอง 6
7 วัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.40 ทอง 6
8 บ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 80.20 ทอง 8
9 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 9
10 บ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 78.80 เงิน 10
11 ไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.80 เงิน 10
12 วัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78.20 เงิน 12
13 บ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 13
14 บ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.80 เงิน 14
15 วัดเต่าทอง สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 15
16 วัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 76.80 เงิน 16
17 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.60 เงิน 17
18 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.60 เงิน 18
19 ตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 19
20 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 19
21 บ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.80 เงิน 21
22 เจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 74.40 เงิน 22
23 บ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.60 เงิน 23
24 บ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.60 เงิน 23
25 แม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 73.60 เงิน 23
26 บ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.20 เงิน 26
27 บ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.20 เงิน 26
28 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 28
29 ตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 72.60 เงิน 29
30 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.60 เงิน 29
31 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.40 เงิน 31
32 บ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 72.20 เงิน 32
33 แม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.20 เงิน 33
34 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 70 เงิน 34
35 วัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 68.40 ทองแดง 35
36 บ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.20 ทองแดง 36
37 บ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 37
38 ศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 66.80 ทองแดง 38
39 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 65.80 ทองแดง 39
40 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65.40 ทองแดง 40
41 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.01 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 81.69 ทอง 4
5 บ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 80.25 ทอง 5
6 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.75 เงิน 6
7 สาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.26 เงิน 7
8 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 68.01 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านท่าแหน สพป. ลำปาง เขต 2 66.75 ทองแดง 9
10 อนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 64.63 ทองแดง 10
11 มารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 63.76 ทองแดง 11
12 บ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.63 ทองแดง 12
13 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 63.63 ทองแดง 12
14 บ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 60.88 ทองแดง 14
15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60.77 ทองแดง 15
16 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60.76 ทองแดง 16
17 จ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60.51 ทองแดง 17
18 อนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 58.63 เข้าร่วม 18
19 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 58.63 เข้าร่วม 18
20 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.26 เข้าร่วม 20
21 บ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56.63 เข้าร่วม 21
22 อนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 56.13 เข้าร่วม 22
23 บ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 54.75 เข้าร่วม 23
24 บ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 52.63 เข้าร่วม 24
25 บ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 52.39 เข้าร่วม 25
26 บ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 26
27 บ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 51.06 เข้าร่วม 27
28 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 50.88 เข้าร่วม 28
29 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.63 เข้าร่วม 29
30 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 50.25 เข้าร่วม 30
31 บ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 50.01 เข้าร่วม 31
32 อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 49.26 เข้าร่วม 32
33 บ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 48.14 เข้าร่วม 33
34 บ้านวังตะคร้อ สพป. สุโขทัย เขต 1 42.76 เข้าร่วม 34
35 บ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 41.51 เข้าร่วม 35
36 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 41.38 เข้าร่วม 36
37 พานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 40.14 เข้าร่วม 37
38 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 39.01 เข้าร่วม 38
39 สิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 37.01 เข้าร่วม 39
40 บ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 34.01 เข้าร่วม 40
41 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34.01 เข้าร่วม 40
42 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 32.14 เข้าร่วม 42
43 ชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 30.64 เข้าร่วม 43
44 เขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 29.76 เข้าร่วม 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.20 ทอง 4
5 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 82.60 ทอง 6
7 แม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.40 ทอง 7
8 อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 81.60 ทอง 8
9 บึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 9
10 บ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 9
11 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 81.40 ทอง 9
12 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 12
13 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.80 ทอง 13
14 บ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 80.80 ทอง 13
15 รัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.10 ทอง 15
16 บ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 16
17 บ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 16
18 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 16
19 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 77.80 เงิน 19
20 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.20 เงิน 20
21 บ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 21
22 ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 22
23 บ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.40 เงิน 22
24 อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.40 เงิน 22
25 เด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 75.40 เงิน 25
26 ขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 74.80 เงิน 26
27 วัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.80 เงิน 26
28 บ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 73.80 เงิน 28
29 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.80 เงิน 28
30 วัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.80 เงิน 28
31 บ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.60 เงิน 31
32 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 73.20 เงิน 32
33 ชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 72.60 เงิน 33
34 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.60 เงิน 34
35 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังโป่งพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94.60 ทอง 4
5 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 94.60 ทอง 4
6 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 94.20 ทอง 6
7 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง 7
8 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 93.20 ทอง 8
9 ศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 92.40 ทอง 9
10 อนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 92.40 ทอง 9
11 บ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 11
12 บ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง 11
13 ชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.80 ทอง 13
14 ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต 1 91.60 ทอง 14
15 อนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.60 ทอง 14
16 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.20 ทอง 16
17 วัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.20 ทอง 16
18 บ้านหนองกวาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 18
19 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 91 ทอง 18
20 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 90.80 ทอง 20
21 วัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.60 ทอง 21
22 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.20 ทอง 22
23 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 23
24 บ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 89.80 ทอง 24
25 อนุบาลร้องกวาง สพป. แพร่ เขต 1 89.80 ทอง 24
26 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 89.80 ทอง 24
27 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 89.60 ทอง 27
28 ผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สพป. ลำปาง เขต 1 88.80 ทอง 28
29 พุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.80 ทอง 28
30 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.20 ทอง 30
31 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 31
32 บ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 31
33 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.80 ทอง 33
34 วัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ สพป. พะเยา เขต 1 87.60 ทอง 34
35 เจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.60 ทอง 34
36 วัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 87.20 ทอง 36
37 บ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.80 ทอง 37
38 บ้านแม่กึ๊ด สพป. ลำปาง เขต 2 86.80 ทอง 37
39 วัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 39
40 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 39
41 บ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.40 ทอง 41
42 บ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.40 ทอง 42
43 บ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.20 ทอง 43
44 บ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.20 ทอง 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 5
6 รวมไทยพัฒนา 3 สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 5
7 ชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89 ทอง 7
8 ชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 7
9 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 7
10 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7
11 ภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 7
12 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 7
13 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 13
14 บ้านห้วยโป้ สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 13
15 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 13
16 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 16
17 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง 16
18 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 16
19 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 19
20 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 20
21 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 20
22 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 20
23 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 20
24 บ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 24
25 บ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 84 ทอง 24
26 บ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 26
27 บ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 26
28 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 26
29 ชุมชนวัดสายดงยาง สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 29
30 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 29
31 วัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 29
32 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 29
33 บ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 79 เงิน 33
34 บ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 33
35 บ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 35
36 บ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 36

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 4
5 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 6
7 บ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 7
8 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 8
9 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 8
10 บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 10
11 บ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 11
12 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 12
13 บ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63.30 ทองแดง 13
14 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 14
15 วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 15
16 ผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 58 เข้าร่วม 16
17 บ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 17
18 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 18
19 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 49.30 เข้าร่วม 19
20 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 20
21 บ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 47 เข้าร่วม 21
22 บ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 44 เข้าร่วม 22
23 บ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 42 เข้าร่วม 23
24 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 42 เข้าร่วม 23
25 บ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 41 เข้าร่วม 25
26 พระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 38.30 เข้าร่วม 26
27 ปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 38 เข้าร่วม 27
28 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 32.70 เข้าร่วม 28
29 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 29
30 บ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 30 เข้าร่วม 30
31 บ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 30
32 สบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 29 เข้าร่วม 32
33 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 28.80 เข้าร่วม 33
34 บ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 27 เข้าร่วม 34
35 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 26.70 เข้าร่วม 35
36 บ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 26 เข้าร่วม 36
37 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 25 เข้าร่วม 37
38 วัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 25 เข้าร่วม 37
39 บ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 39
40 วัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 22 เข้าร่วม 40
41 บ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 21 เข้าร่วม 41
42 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 16 เข้าร่วม 42
43 บ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 12 เข้าร่วม 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่สอด สพป. ตาก เขต 2 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96.40 ทอง 4
5 บ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง 5
6 วัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 95.40 ทอง 6
7 บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง 7
8 คลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94.60 ทอง 8
9 ป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94.60 ทอง 8
10 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94.20 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 11
12 บ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง 11
13 บ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง 11
14 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 94 ทอง 11
15 วัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 11
16 บ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 93.60 ทอง 16
17 บ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง 17
18 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 92.80 ทอง 18
19 บรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 92.40 ทอง 19
20 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 20
21 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91 ทอง 21
22 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 21
23 อนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 23
24 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 89.60 ทอง 24
25 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 25
26 บ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 88.40 ทอง 26
27 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 27
28 บ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.40 ทอง 28
29 ชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 29
30 บ้านวังเลียง สพป. แพร่ เขต 2 86.40 ทอง 30
31 บ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 31
32 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 32
33 บ้านทาป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 79.20 เงิน 33
34 ไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 34
35 วัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 35
36 บ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 36
37 บ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 72.60 เงิน 37
38 สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 38
39 บ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 39

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง 5
6 บ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 7
8 บ้านวังพลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 8
9 บ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 9
10 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 10
11 บ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87 ทอง 11
12 บ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 12
13 บ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 13
14 บัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 14
15 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 15
16 บ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 15
17 บ้านหนองสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 15
18 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 15
19 บ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 15
20 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 15
21 บ้านกึ้ดสามสิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 21
22 บ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 21
23 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 21
24 บ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 21
25 บ้านวังเบอะ สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 21
26 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 21
27 บ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต 1 75 เงิน 21
28 บ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 21
29 บ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 21
30 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 21
31 ผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 21
32 รัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 21
33 วัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 21
34 ตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 34
35 ทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 69 ทองแดง 34
36 บ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 34
37 วัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 34
38 สามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 69 ทองแดง 34

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.80 ทอง 4
5 เพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.60 ทอง 6
7 บ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.40 ทอง 7
8 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.20 ทอง 8
9 ไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 81.20 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78.80 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 78.80 เงิน 10
12 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 78.80 เงิน 10
13 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 78.60 เงิน 13
14 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 78.20 เงิน 14
15 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.40 เงิน 15
16 บ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 76.20 เงิน 16
17 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 17
18 ศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75.40 เงิน 18
19 บ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.20 เงิน 19
20 ศาลาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 20
21 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 74.80 เงิน 21
22 บ้านห้วยผักไล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74.20 เงิน 22
23 บ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 73.80 เงิน 23
24 บ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.80 เงิน 23
25 บ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.60 เงิน 25
26 บ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.40 เงิน 26
27 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.20 เงิน 27
28 บ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69.80 ทองแดง 28
29 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 69.20 ทองแดง 29
30 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.80 ทองแดง 30
31 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 31
32 บ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 67.80 ทองแดง 32
33 บ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 67.80 ทองแดง 32
34 บ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67.80 ทองแดง 32
35 บ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 67.40 ทองแดง 35
36 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 36
37 บ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 36
38 เมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 67 ทองแดง 36
39 ภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 66.80 ทองแดง 39
40 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66.40 ทองแดง 40
41 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 66.20 ทองแดง 41
42 บ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 42
43 บึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 63.60 ทองแดง 43
44 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 62.80 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.20 ทอง 4
5 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 91.80 ทอง 6
7 บ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 91.80 ทอง 6
8 บ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 91.40 ทอง 8
9 เด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 91.40 ทอง 8
10 บ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 10
11 บ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 10
12 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 10
13 เวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 89.80 ทอง 13
14 บ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.60 ทอง 14
15 บ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 88.40 ทอง 15
16 บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.40 ทอง 15
17 บ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 17
18 บ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 18
19 บ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.80 ทอง 18
20 อนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 86.80 ทอง 18
21 วัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 86.40 ทอง 21
22 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 86.20 ทอง 22
23 บ้านเด่นสำโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.20 ทอง 22
24 บ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.20 ทอง 22
25 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 25
26 บ้านวังพลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.80 ทอง 26
27 วัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.80 ทอง 26
28 บ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 84.40 ทอง 28
29 บ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 84.40 ทอง 28
30 บ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.20 ทอง 30
31 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.20 ทอง 30
32 อนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 32
33 บ้านถ้ำมงคลชัย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.80 เงิน 33
34 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 77.60 เงิน 34
35 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 77.40 เงิน 35
36 บ้านผีปานเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77.40 เงิน 35
37 วัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 77.40 เงิน 35
38 อนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.40 เงิน 35
39 วรนคร สพป. น่าน เขต 2 77.20 เงิน 39
40 มารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 76.80 เงิน 40
41 บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.60 เงิน 41
42 บ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 76.60 เงิน 41
43 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.20 เงิน 43
44 บ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.20 เงิน 43

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองไผ่ สพป. พิจิตร เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 86.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกระบาก สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 5
6 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 7
8 บ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 74.80 เงิน 8
9 บ้านปางเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.70 เงิน 9
10 บ้านโพธิ์งาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 10
11 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 10
12 บ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 73.70 เงิน 12
13 บ้านไร่ สพป. ลำปาง เขต 3 73.60 เงิน 13
14 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 71.60 เงิน 14
15 สะพานที่ 3 สพป. พิษณุโลก เขต 1 71 เงิน 15
16 สมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 70.80 เงิน 16
17 วัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69.50 ทองแดง 17
18 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.70 ทองแดง 18
19 บ้านบึงพิไกร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67.50 ทองแดง 19
20 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.70 ทองแดง 20
21 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 65.60 ทองแดง 21
22 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว สพป. เชียงราย เขต 4 64.60 ทองแดง 22
23 อนุบาลปางศิลาทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 63.40 ทองแดง 23
24 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 62.40 ทองแดง 24
25 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 60.30 ทองแดง 25
26 บ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 59 เข้าร่วม 26
27 บ้านเด่น สพป. ลำปาง เขต 2 56.50 เข้าร่วม 27
28 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 56.50 เข้าร่วม 27
29 บ้านคาหาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 55.40 เข้าร่วม 29
30 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 30
31 สืบนทีธรรม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 53.90 เข้าร่วม 31
32 เด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 53 เข้าร่วม 32
33 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 51 เข้าร่วม 33
34 บ้านซับกระถินทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 47.90 เข้าร่วม 34
35 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 47.50 เข้าร่วม 35
36 บ้านค่าบน สพป. พะเยา เขต 1 47.30 เข้าร่วม 36
37 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 46.80 เข้าร่วม 37
38 บ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 46 เข้าร่วม 38
39 บ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 45.20 เข้าร่วม 39
40 บ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 43.50 เข้าร่วม 40
41 บ้านศรีป้าน สพป. ลำพูน เขต 1 37.80 เข้าร่วม 41
42 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 32.30 เข้าร่วม 42
43 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 31 เข้าร่วม 43
44 วัดเขาพระยาสังฆาราม สพป. อุทัยธานี เขต 2 28.50 เข้าร่วม 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 4
5 บ้านหล่ายท่า สพป. ลำพูน เขต 2 92 ทอง 5
6 บ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 5
7 วัดน้ำโท้ง สพป. ลำปาง เขต 1 92 ทอง 5
8 บ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 8
9 อนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 8
10 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 8
11 บ้านทุ่งสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 11
12 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 11
13 วัดสนามคลีตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 13
14 เสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 13
15 บ้านหนองจอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 15
16 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 16
17 แม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 83 ทอง 16
18 บ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 18
19 อนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 18
20 บ้านดงเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 20
21 บ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 21
22 บ้านห้วยไผ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 21
23 วัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 21
24 วัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 21
25 บ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 25
26 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 76 เงิน 25
27 บ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 25
28 บ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 25
29 สหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 25
30 เด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 25
31 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 31
32 บ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 31
33 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 31
34 บ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75 เงิน 31
35 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 31
36 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 31
37 บ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 37
38 บ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 37
39 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 37
40 วัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 37
41 วัดเจริญผล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 37
42 บ้านสระหมื่นเชียง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70 เงิน 42
43 วัดท่าไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 42
44 เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 70 เงิน 42

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านเพชรมงคล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง 4
6 บ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4
7 บ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง 4
8 อรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง 4
9 ชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9
10 บางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 9
11 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 9
12 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 9
13 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 9
14 ศรีประสิทธิ์วิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 14
15 บ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 15
16 บึงเฒ่าวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 16
17 บ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 17
18 บ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 81 ทอง 18
19 ไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 19
20 บ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 20
21 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 20
22 ชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 22
23 แสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 23
24 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 24
25 บ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 25
26 สิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 26
27 บ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 27
28 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 28
29 บ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 70 เงิน 29
30 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 30
31 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 68 ทองแดง 30
32 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67 ทองแดง 32
33 บ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 67 ทองแดง 32
34 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 32
35 บ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 32
36 บ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 32
37 เทศบาลสันป่ายางหน่อม สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 32
38 ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 38
39 บ้านปาง สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 38
40 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 38
41 วัดหนองบัว สพป. อุทัยธานี เขต 2 66 ทองแดง 38
42 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 66 ทองแดง 38
43 ไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66 ทองแดง 38
44 บ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 95.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93.36 ทอง 4
5 บ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 90.51 ทอง 5
6 บ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 90.35 ทอง 6
7 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.07 ทอง 7
8 บ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.35 ทอง 8
9 วัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.25 ทอง 9
10 บ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.99 ทอง 10
11 บ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 87.66 ทอง 11
12 เจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.02 ทอง 12
13 บ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.62 ทอง 13
14 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.71 ทอง 14
15 เสริมขวาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84.24 ทอง 15
16 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 84.20 ทอง 16
17 บ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.18 ทอง 17
18 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82.13 ทอง 18
19 วัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.01 ทอง 19
20 บ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.61 ทอง 20
21 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.61 ทอง 21
22 บ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.53 ทอง 22
23 บ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 80.48 ทอง 23
24 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.31 ทอง 24
25 บ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.11 ทอง 25
26 บ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 26
27 บ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 78.87 เงิน 27
28 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 78.20 เงิน 28
29 วังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 77.73 เงิน 29
30 บ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.03 เงิน 30
31 บ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 76.46 เงิน 31
32 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76.25 เงิน 32
33 จริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.84 เงิน 33
34 ไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 75.79 เงิน 34
35 ศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.84 เงิน 35
36 บ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 74.73 เงิน 36
37 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 74.16 เงิน 37
38 บ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 73.24 เงิน 38
39 บ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.61 เงิน 39
40 บ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.60 เงิน 40
41 พนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.56 เงิน 41
42 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.39 ทองแดง 42
43 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 66.17 ทองแดง 43
44 บ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 44

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชารักษ์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 91.60 ทอง 4
5 สบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 90.80 ทอง 5
6 วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.60 ทอง 6
7 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.60 ทอง 6
8 บ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 90.20 ทอง 8
9 แจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 90.20 ทอง 8
10 บ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 10
11 บ้านหนองไม้สอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 10
12 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 10
13 สันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 10
14 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 89.80 ทอง 14
15 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89.60 ทอง 15
16 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.40 ทอง 16
17 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 สพป. พิจิตร เขต 2 89 ทอง 17
18 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 17
19 บ้านห้วยอีจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 17
20 บ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 89 ทอง 17
21 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 17
22 บ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.80 ทอง 22
23 ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.80 ทอง 22
24 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.20 ทอง 24
25 บ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 25
26 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 87.80 ทอง 26
27 บ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 87.80 ทอง 26
28 บ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.80 ทอง 26
29 บ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.60 ทอง 29
30 บ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.60 ทอง 29
31 บ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.60 ทอง 29
32 แม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87.60 ทอง 29
33 ทับยายเชียงวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.40 ทอง 33
34 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.20 ทอง 34
35 วัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 35
36 ปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 85.60 ทอง 36
37 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 85.60 ทอง 36
38 ตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 38
39 บ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 39
40 บ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 88.80 ทอง 4
5 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.20 ทอง 5
6 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.60 ทอง 6
7 บ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 7
8 บ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.60 ทอง 9
10 บ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.40 ทอง 10
11 วัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.80 ทอง 11
12 วังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82.80 ทอง 12
13 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.20 ทอง 13
14 ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 14
15 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 80.80 ทอง 15
16 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.80 ทอง 15
17 บ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.60 ทอง 17
18 บ้านวังกระดี่ทอง สพป. พิจิตร เขต 1 80.40 ทอง 18
19 บ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.20 ทอง 19
20 บ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 20
21 ชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.40 เงิน 21
22 วัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.80 เงิน 22
23 สกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 77.60 เงิน 23
24 บ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 77.20 เงิน 24
25 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76.60 เงิน 25
26 บ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 76.20 เงิน 26
27 วัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 27
28 ชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.60 เงิน 28
29 แม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 29
30 วัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.40 เงิน 30
31 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.20 เงิน 31

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน