ข่าวศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
ข่าวศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
1. แจ้งถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
     * เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ 1 เครื่อง
     * ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม  หูฟัง ไมโครโฟน สำหรับใช้ในการแข่งขันมาเอง
     * คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันมีดังนี้
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • CPU Core i3
  • Ram 8 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
  • เป็นเครื่อง All-in-One
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Google Chrome
  • FileZilla
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6
  • CPU Core i3
  • Ram 4 Gb
  • Windows 10 Pro 64 bit
  • Microsoft Office Professional Plus 2016
2. ข้อชี้แจงครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน  
 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:23 น.