ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สพป. สุโขทัย เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันนา สพป. เชียงราย เขต 3 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป. สุโขทัย เขต 1 90.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 89.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางงุ้น สพป. พะเยา เขต 1 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 87.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 สพป. ตาก เขต 2 87.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 87.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 สพป. ลำปาง เขต 1 86.70 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 85.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดท่างิ้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านชำตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.70 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 79.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่เงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 77.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. เชียงราย เขต 4 77.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 76.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. พะเยา เขต 2 71.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. แพร่ เขต 2 70.70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 70.50 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน