ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป. สุโขทัย เขต 2 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเต่าทอง สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 74.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 73.60 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.20 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนตำบลริมปิง สพป. ลำพูน เขต 1 72.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต 4 72.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 68.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 66.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 65.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 65.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน