ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ลำพูน เขต 2 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 83.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 83.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 80.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 79.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 79.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76.60 เงิน 30  
32 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 76.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 75.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา* สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 73.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนแม่มอกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 73.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 70.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.20 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน