ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 87.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 83.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก สพป. ตาก เขต 1 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 81.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 81.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 80.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 76.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดไดอีเผือก สพป. พิจิตร เขต 2 74.80 เงิน 31  
33 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 สพป. พิษณุโลก เขต 2 73.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 72.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 71.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 70.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 69.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 68.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 64.80 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน