ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 76 เงิน 5  
9 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 5  
10 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 5  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ สพป. ลำพูน เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านขุนลาว สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 59 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 54 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 54 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 52 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 49 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 41 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 - -  
43 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -  
44 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน