ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเหมืองค่า สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 54 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 - -  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  
25 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน