ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 60 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน