ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 54 เข้าร่วม 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน