ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 79 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 21  
24 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 32  
35 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 32  
36 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป. แพร่ เขต 2 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 37  
40 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน