ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป. ตาก เขต 1 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป. ลำพูน เขต 2 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 80.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ สพป. พะเยา เขต 1 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป. น่าน เขต 1 75.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำหลง สพป. ลำปาง เขต 2 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนเขาสามยอด สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 70.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปลวกสูง สพป. พิจิตร เขต 1 66.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดทองหลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 64.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 61.80 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน