ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. ลำปาง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 64 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาแซง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 57 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดลำประดากลาง สพป. พิจิตร เขต 2 57 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านท่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 53 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 45 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 43 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 43 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 29 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 10 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน