ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 63 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 62 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 3 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 53 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านปางป๋อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 50 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 46 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 46 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป. พะเยา เขต 2 46 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 46 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 46 เข้าร่วม 27  
32 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 44 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 42 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 42 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 41 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 38 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 34 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 30 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 30 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 19 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน