ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สุโขทัย เขต 1 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 66.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 64.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านงอมมด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 - -  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน