ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.01 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 81.69 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ สพป. ลำพูน เขต 2 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.26 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 68.01 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน สพป. ลำปาง เขต 2 66.75 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 64.63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 63.76 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63.63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 63.63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 60.88 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60.77 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60.76 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 60.51 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 58.63 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 58.63 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 56.63 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 56.13 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 54.75 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 52.63 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 52.39 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 51.06 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 50.88 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 50.63 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 50.25 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 50.01 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 49.26 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 48.14 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป. สุโขทัย เขต 1 42.76 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 41.51 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 41.38 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 40.14 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 39.01 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 37.01 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 34.01 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 34.01 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 32.14 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 30.64 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 29.76 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน