ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนจั่น สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 95.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94 ทอง 11  
14 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 94 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 93.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านประดาหัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 92.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 92.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 89.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 88.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังเลียง สพป. แพร่ เขต 2 86.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 79.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 สพป. ลำปาง เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 72.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 58 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน