ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63.30 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 49.30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 49 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 42 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 41 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 38.30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 38 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 32.70 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 31 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 30 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 30 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 29 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 28.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 27 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 26.70 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 25 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 22 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 16 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 12 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน