ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 58 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 58 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนบ้านอูตูม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 58 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 56 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 56 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 52 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 52 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 48 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 46 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 44 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 44 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 42 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 42 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 42 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 42 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 40 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 38 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 36 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดฆะมัง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 36 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน