ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 89.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 87.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 82.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 81.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 81.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 73.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 71 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน