ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 80.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 78.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 77.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 77.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบ่อไทย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 73.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 71.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง สพป. สุโขทัย เขต 1 71.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71.40 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 71.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนวอแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 69.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 69.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน