ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 86.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 85.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 85.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. แพร่ เขต 2 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 82.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต 1 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 82.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 82.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.40 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 80.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตะเบาะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 79.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 78.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 78.20 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน