ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง สพป. ลำพูน เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 85.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) สพป. พะเยา เขต 2 85.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านลำนารวย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสาแล สพป. ลำปาง เขต 2 84.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 84.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 84.60 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 84.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป. ตาก เขต 1 84.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สพป. สุโขทัย เขต 1 84.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 83.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 83.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 83.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 82.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน