ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 88.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 79.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป. ลำพูน เขต 2 77.80 เงิน 12  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 76.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 76.80 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) สพป. น่าน เขต 2 76.80 เงิน 17  
21 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 75.60 เงิน 24  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 75.60 เงิน 24  
27 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 74.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) สพป. พะเยา เขต 1 73.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 69.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังลึก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองร่ม สพป. ตาก เขต 1 68.20 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพป. พิจิตร เขต 1 68.20 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน