ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 14  
17 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 22  
25 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 22  
26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดศรีสว่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 71 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน