ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง สพป. พิจิตร เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. สุโขทัย เขต 1 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำสอด สพป. น่าน เขต 2 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 81.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป. ตาก เขต 1 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สพป. ลำปาง เขต 1 79.40 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดกองทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79.40 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สพป. เชียงราย เขต 2 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 77.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 77.20 เงิน 25  
27 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.60 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 74.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. ลำปาง เขต 2 73.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. พิษณุโลก เขต 2 72.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 71.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตีนตก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 70.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 68.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สพป. อุทัยธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน