ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป. ตาก เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป. ลำปาง เขต 2 81.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดป่าแดด สพป. ลำพูน เขต 1 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน