ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) สพป. เชียงราย เขต 3 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 86.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนริมโขงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 85.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 83.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงลาน สพป. ตาก เขต 1 83.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.70 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพป. อุทัยธานี เขต 2 82.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 80.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 80.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.80 ทอง 27  
31 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 80.70 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 80.60 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 3 80.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 80.30 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.80 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน