ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดผาทั่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 71 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดบ้านแขม สพป. ลำปาง เขต 1 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป. พะเยา เขต 2 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 66 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี สพป. ลำปาง เขต 2 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านกองงาม สพป. ลำพูน เขต 1 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนบ้านโป่งสา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 64 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านผาเยอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 60 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. สุโขทัย เขต 1 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน