ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. สุโขทัย เขต 2 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.60 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน