ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. ตาก เขต 2 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 93.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังตามน สพป. สุโขทัย เขต 2 93.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 93.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านฟากบึง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 90.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.30 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.30 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปางมะหัน สพป. เชียงราย เขต 3 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 88.30 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบ่อยาง สพป. อุทัยธานี เขต 1 87.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.60 ทอง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน