ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านลานตาบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. ลำพูน เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 69 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 64 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 64 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 63 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน