ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลุก สพป. ลำปาง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด สพป. ลำปาง เขต 3 86.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.01 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) สพป. เชียงราย เขต 3 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 85.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.34 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 84.34 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 84.01 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 84.01 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 82.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 82.67 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก สพป. สุโขทัย เขต 2 80.34 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ สพป. ลำพูน เขต 1 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 80.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 80.33 ทอง 35  
38 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.01 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.34 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79.01 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 78.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.66 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน