ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 90.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 88.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 88.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 88.33 ทอง 14  
18 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 88.33 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 87.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 87.33 ทอง 20  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.33 ทอง 20  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.33 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.66 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเลโคะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.66 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 85.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 85.33 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 85.33 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 84.33 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 82.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 80.67 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 80.66 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน