ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 6  
9 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 69 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนเมืองยาววิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน