ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง"ราษฎร์สามัคคี" สพป. พิจิตร เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป. ตาก เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ สพป. แพร่ เขต 1 78.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 77.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง สพป. ลำพูน เขต 1 77.30 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 76.30 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 75.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 74.30 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 73.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. พะเยา เขต 1 73.30 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านปง สพป. น่าน เขต 2 72.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 72.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน