ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 175
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาพง สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 8  
11 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 45 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน