ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโค้งงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. อุทัยธานี เขต 1 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านปากดุก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 22  
24 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 34  
38 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 73 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 39  
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 70 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน