ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป. สุโขทัย เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล" สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโละ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 82 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ลำพูน เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนภูไพร(ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม,ร.ร.บ้านไพรอุดม) สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 74.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 74.50 เงิน 21  
24 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.50 เงิน 21  
25 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนันทาราม สพป. แพร่ เขต 1 73.50 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. พะเยา เขต 1 73.50 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.50 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดขวาง สพป. พิจิตร เขต 2 73.50 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเลาสู สพป. ลำปาง เขต 3 72.50 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 70.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สพป. เชียงราย เขต 4 70.50 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 69.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแว่น สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 62 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 61 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน