ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 182
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สพป. สุโขทัย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน