ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป. สุโขทัย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคุยแขวน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) สพป. พะเยา เขต 1 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจำปุย สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านปางเคาะ สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 75.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 74.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบุญเลอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 74.50 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.50 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 72.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านศรีมงคล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแบ่ง สพป. พะเยา เขต 2 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่เติน สพป. ลำปาง เขต 2 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาหนุน ๑-ปิตุราษฎร์ สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 58 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน