ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยหล่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากสาน สพป. สุโขทัย เขต 2 83.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านนาบง สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านปากวัง สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 66.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. ลำปาง เขต 1 64.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองกุลา สพป. พิษณุโลก เขต 1 64 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน