ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป. พะเยา เขต 2 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 87.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 87.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนสบป้าดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 85.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 84.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเตียนอาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 83.60 ทอง 37  
41 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.60 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.60 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน