ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 90.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 86.50 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 18  
20 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 75.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 70.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 69.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 66.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน