ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 197
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 93.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.29 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 89.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.31 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 89.31 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.98 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.64 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.47 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.64 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 87.63 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 87.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 81.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 80.98 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสบเมย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.96 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 80.11 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 79.30 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 69.63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 69.29 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน