ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังอิทก สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สุโขทัย เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา สพป. ตาก เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสัน สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 - -  
23 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. พะเยา เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 - -  
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน