ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 209
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ สพป. สุโขทัย เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน