ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหินฮาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 19  
26 โรงเรียนริมโขงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 19  
27 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 19  
28 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. อุทัยธานี เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป. แพร่ เขต 2 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 70 เงิน 34  
38 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน 34  
39 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 34  
40 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม สพป. พิษณุโลก เขต 1 61 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน